tu-van-lap-dat-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-tai-thai-nguyen

MÔ TẢ DỰ ÁN

Dự án bảo trì hệ thống sử lý khí thải Scrubeber tại SEVT Thái Nguyên. Nhà thầu Hàn Quốc – Mishung Vina – Hitech Company.

PROJECT DETAIL

  • Dự Án: BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG SCRUBBER
  • Địa Chỉ: Khu Công Nghiệp Yên Bình, Đồng Tiến, Phổ Yên, Thái Nguyên
  • Thời Gian: 2017-2018
  • Tổng Giá Trị: 4.300.300 Vnd

LIVE PREVIEW